Gói cước 4G Viettel

Ghi chú :Khuyến mãi Hoàn Tiền vào TKC đã tạm dừng từ ngày 01/10/2023. Khách hàng đăng ký gói chỉ được hưởng ưu đãi của gói cước !

ST15K

Dung lượng 3GB
Giá cước 15.000đ / 3 ngày
Cú pháp ST15K DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

Có 3GB data tốc độ cao dùng trong 3 ngày

Đăng ký

ST30K

Dung lượng 7GB
Giá cước 30.000đ / 7 ngày
Cú pháp ST30K DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

Có 7GB dùng trong 7 ngày

Đăng ký

SD90

Dung lượng 45GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD90 DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

1.5GB/ngày

Đăng ký

6SD90

Dung lượng 270GB
Giá cước 540.000đ / 180 ngày
Cú pháp 6SD90 DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

1.5GB/ngày

Đăng ký

DK1

Dung lượng 2GB
Giá cước 35.000đ / 30 ngày
Cú pháp DK1 gửi 5104
Tiền hoàn
Chú thích

+ 2GB/ tháng va 20 phiếu đọc truyền trên app Mangatoon

Đăng ký

SD70

Dung lượng 30GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD70 DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

1GB/ ngày

Đăng ký

SD120

Dung lượng 60GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD120 DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

2GB/ngày

Đăng ký

V90B

Dung lượng 30GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp V90B DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

- 1GB/ngày
- Miễn phí 10p/cuộc thoại nội mạng
- 30p thoại ngoại mạng/30 ngày

Đăng ký

V120B

Dung lượng 45GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp V120B DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

- 1.5GB/ngày
- Miễn phí 10p/cuộc thoại nội mạng
- 50p thoại ngoại mạng/30 ngày

Đăng ký

V150B

Dung lượng 60GB
Giá cước 150.000đ / 30 ngày
Cú pháp V150B DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

- 2GB/ngày
- Miễn phí 10p/cuộc thoại nội mạng
- 80p thoại ngoại mạng/30 ngày

Đăng ký

SD150

Dung lượng 90GB
Giá cước 150.000đ / 30 ngày
Cú pháp SD150 DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

3GB/ngày

Đăng ký

V200B

Dung lượng 90GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp V200B DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

- 3GB/ngày
- Miễn phí 20p/cuộc thoại nội mạng
- 100p thoại ngoại mạng/30 ngày

Đăng ký

FB30

Dung lượng Miễn phí Facebook
Giá cước 30.000đ / 30 ngày
Cú pháp FB30 DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

- Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger.
- Gói cước gia hạn sau 30 ngày

Đăng ký

3FB30

Dung lượng Miễn phí Facebook
Giá cước 90.000đ / 90 ngày
Cú pháp 3FB30 DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

- Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger.
- Gói cước gia hạn sau 90 ngày

Đăng ký

6FB30

Dung lượng Miễn phí Facebook
Giá cước 180.000đ / 180 ngày
Cú pháp 6FB30 DK gửi 
Tiền hoàn
Chú thích

- Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger.
- Gói cước gia hạn sau 180 ngày

Đăng ký

6V90B

Dung lượng 180GB
Giá cước 540.000đ / 180 ngày
Cú pháp 6V90B DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

- 1GB/ngày
- Miễn phí 10p/cuộc thoại nội mạng
- 30p thoại ngoại mạng/30 ngày

Đăng ký

6V120B

Dung lượng 270GB
Giá cước 720.000đ / 180 ngày
Cú pháp 6V120B DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

- 1.5GB/ngày
- Miễn phí 10p/cuộc thoại nội mạng
- 50p thoại ngoại mạng/30 ngày

Đăng ký

12FB30

Dung lượng Miễn phí Facebook
Giá cước 360.000đ / 365 ngày
Cú pháp 12FB30 DK gửi 9123
Tiền hoàn
Chú thích

- Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger.
- Gói cước gia hạn sau 360 ngày

Đăng ký

Đăng ký 4G Viettel, hoàn tiền cực đã

Gói cước 4G Viettel có tốc độ cao, data lớn, lướt web cực nhanh. Khi đăng ký 4G Viettel bạn chỉ cần soạn tin: 

  [Tên gói cước] DK gửi 9123

Trong đó :  [Tên gói cước] : Là các gói cước của nhà mạng Viettel như : ST90, ST120, ST90N, ST60N, V120…

                  + DK : Mã cú pháp đăng ký gói

                  + 9123 : Là đầu số tổng đài Viettel để đăng ký gói cước

Ví dụ : Muốn đăng ký gói cước ST90 bạn soạn : ST90 DK gửi 9123

Khuyến mãi Hoàn Tiền vào TKC đã tạm dừng từ ngày 01/10/2023. Khách hàng đăng ký gói chỉ được hưởng ưu đãi của gói cước !